DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO GIA CÔNG TINH VÀ THÔ DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO GIA CÔNG TINH VÀ THÔ Dầu cắt gọt không pha nước dành cho gia công tinh và thô 686208 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO GIA CÔNG TINH VÀ THÔ

  • SPARK EROSION OIL MP2
  • Tiêu chuẩn

  • Không hòa tan nước
  • Mô tả sản phẩm

  • Dầu cắt gọt không pha nước dành cho gia công tinh và thô


  • Đặc tính sản phẩm

  • Dầu cắt gọt không pha nước dành cho gia công tinh và thô
    đang cập nhật
 Từ khóa: gia công