DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO KIM LOẠI MẦU, GANG, THÉP DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO KIM LOẠI MẦU, GANG, THÉP Dầu cắt đa năng dành cho kim loại màu, gang và thép 620020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC CHO KIM LOẠI MẦU, GANG, THÉP

  • CUTTING OIL MS2
  • Tiêu chuẩn

  • Không hòa tan nước
  • Mô tả sản phẩm

  • Dầu cắt đa năng dành cho kim loại màu, gang và thép


  • Đặc tính sản phẩm

  • Dầu cắt đa năng dành cho kim loại màu, gang và thép
    đang cập nhật
 Từ khóa: kim loại