DẦU CHO MÁY VẮT SỮA DẦU CHO MÁY VẮT SỮA Dầu máy vắt  sữa chất lượng cao có gốc dầu khoáng có tác dụng chống ăn mòn, tạo bọt và quá trình  oxy hóa.
ĐANG CẬP NHẬT
520020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

 • DẦU CHO MÁY VẮT SỮA

 • MILKING MACHINE OIL SAE 10W30
 • Tiêu chuẩn

 • ISO-VG 32 - 68 DIN 51 524 / Teil 3 HVLP
 • Mô tả sản phẩm

 • Dầu máy vắt  sữa chất lượng cao có gốc dầu khoáng có tác dụng chống ăn mòn, tạo bọt và quá trình  oxy hóa.
  ĐANG CẬP NHẬT


 • Đặc tính sản phẩm

 • Dầu máy vắt  sữa chất lượng cao có gốc dầu khoáng có tác dụng chống ăn mòn, tạo bọt và quá trình  oxy hóa.
  ĐANG CẬP NHẬT
 Từ khóa: tác dụng