DẦU DƯỢC PHẨM DẦU DƯỢC PHẨM Dầu bôi trơn cho nghành công nghiệp sản xuất các sản phẩm trong nghành công nghiệp dược phẩm, các dụng cụ y tế, nha khoa và các thiết bị trong nghành thực phẩm cũng như chất tách khuôn trong sản xuất bánh kẹo 487020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU DƯỢC PHẨM

  • WHITE OIL/ MEDICAL
  • Tiêu chuẩn

  • DAB 10 / ISO-VG 68
  • Mô tả sản phẩm

  • Dầu bôi trơn cho nghành công nghiệp sản xuất các sản phẩm trong nghành công nghiệp dược phẩm, các dụng cụ y tế, nha khoa và các thiết bị trong nghành thực phẩm cũng như chất tách khuôn trong sản xuất bánh kẹo


  • Đặc tính sản phẩm

  • Dầu bôi trơn cho nghành công nghiệp sản xuất các sản phẩm trong nghành công nghiệp dược phẩm, các dụng cụ y tế, nha khoa và các thiết bị trong nghành thực phẩm cũng như chất tách khuôn trong sản xuất bánh kẹo