DẦU MÁY BIẾN ÁP DẦU MÁY BIẾN ÁP Dầu máy biến áp được sản suất từ dầu gốc có độ cách điện cao, khả năng truyền nhiệt và độ ổn định oxy hóa tốt. 685208 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

  • DẦU MÁY BIẾN ÁP

  • TRANSFORMER OIL
  • Tiêu chuẩn

  • Mô tả sản phẩm

  • Dầu máy biến áp được sản suất từ dầu gốc có độ cách điện cao, khả năng truyền nhiệt và độ ổn định oxy hóa tốt.


  • Đặc tính sản phẩm

  • Dầu máy biến áp được sản suất từ dầu gốc có độ cách điện cao, khả năng truyền nhiệt và độ ổn định oxy hóa tốt.
    Đang cập nhật
 Từ khóa: khả năng, ổn định