DẦU TÁCH VÁN KHUÔN BÊ TÔNG DẦU TÁCH VÁN KHUÔN BÊ TÔNG Dầu tách ván khuôn ngăn ngừa bê tông dính vào thành mặt ván khuôn
ĐANG CẬP NHẬT
535020 Dầu công nghiệp Số lượng: 1 can

 • DẦU TÁCH VÁN KHUÔN BÊ TÔNG

 • EUROLUB RELEASE FLUID Fluid T25
 • Tiêu chuẩn

 • Mô tả sản phẩm

 • Dầu tách ván khuôn ngăn ngừa bê tông dính vào thành mặt ván khuôn
  ĐANG CẬP NHẬT


 • Đặc tính sản phẩm

 • Dầu tách ván khuôn ngăn ngừa bê tông dính vào thành mặt ván khuôn
  ĐANG CẬP NHẬT
 Từ khóa: ngăn ngừa