THỦY LỰC 10W THỦY LỰC 10W
EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 10W
HD 4C TO-4 SAE 10W là loại dầu truyền động đặc biệt sử dụng cho các thiết bị và máy kéo xây dựng. HD 4C TO-4 đáp ứng các yêu cầu đặc biệt Caterpillar TO-4 và do đó phù hợp để sử dụng trong truyền dẫn, ổ đĩa cuối cùng, thủy lực, phanh ướt và khớp nối thích hợp yêu cầu đặc điểm kỹ thuật này.
 
338020 Dầu thuỷ lực Số lượng: 1 can

 • THỦY LỰC 10W

 • EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 10W
 • Tiêu chuẩn

 • Caterpillar TO-4 Allison C-4
 • Mô tả sản phẩm


 • EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 10W
  HD 4C TO-4 SAE 10W là loại dầu truyền động đặc biệt sử dụng cho các thiết bị và máy kéo xây dựng. HD 4C TO-4 đáp ứng các yêu cầu đặc biệt Caterpillar TO-4 và do đó phù hợp để sử dụng trong truyền dẫn, ổ đĩa cuối cùng, thủy lực, phanh ướt và khớp nối thích hợp yêu cầu đặc điểm kỹ thuật này.
   


 • Đặc tính sản phẩm


 • EUROLUB HD 4C TO-4 SAE 10W
  HD 4C TO-4 là loại dầu truyền động đặc biệt sử dụng cho các thiết bị và máy kéo xây dựng. HD 4C TO-4 đáp ứng các yêu cầu đặc biệt Caterpillar TO-4 và do đó phù hợp để sử dụng trong truyền dẫn, ổ đĩa cuối cùng, thủy lực, phanh ướt và khớp nối thích hợp yêu cầu đặc điểm kỹ thuật này.
  Tiêu chuẩn kĩ thuật

  Caterpillar TO-4 Allison C-4

  Đóng gói: 20L/60L/208L