NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ SIÊU ĐẬM ĐẶC NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ SIÊU ĐẬM ĐẶC Nước rửa kính ô tô siêu đậm đặc. Giúp loại bỏ một cách dễ dàng các chất bẩn bám két tại kính chắn gió: côn trùng, dầu mỡ....
Kính sẽ trở nên trong , sáng sau khi sử dụng.
Tiết kiệm và dễ dàng sử dụng là ưu điểm của sản phẩm.
007865 Phụ gia chăm sóc xe Số lượng: 1

 • NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ SIÊU ĐẬM ĐẶC

 • WISCH & KLAR 1:100
 • Tiêu chuẩn

 • Mô tả sản phẩm

 • Nước rửa kính ô tô siêu đậm đặc. Giúp loại bỏ một cách dễ dàng các chất bẩn bám két tại kính chắn gió: côn trùng, dầu mỡ....
  Kính sẽ trở nên trong , sáng sau khi sử dụng.
  Tiết kiệm và dễ dàng sử dụng là ưu điểm của sản phẩm.


 • Đặc tính sản phẩm

 •   
  nước rửa kính