PHỤ GIA ỔN ĐỊNH CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT PHỤ GIA ỔN ĐỊNH CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT Sử dụng cho động cơ xăng và động cơ diesel có và không có lọc.
Cải tiến tăng hiệu suất bôi trơn cho các động cơ thường xuyên khởi 
động ở môi trường nhiệt độ thấp.
Duy trì nhớt ổn định của dần trong quá trình bôi trơn.
Giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của dầu nhờn trong động cơ.
Hiệu quả bắt đầu có tác dụng sau khoảng 600-800 km.
005519 Phụ gia chăm sóc xe Số lượng: 1

 • PHỤ GIA ỔN ĐỊNH CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT

 • EAP 130 ÖL-VISKOSITÄT STABILISATOR
 • Tiêu chuẩn

 • Mô tả sản phẩm

 • Sử dụng cho động cơ xăng và động cơ diesel có và không có lọc.
  Cải tiến tăng hiệu suất bôi trơn cho các động cơ thường xuyên khởi 
  động ở môi trường nhiệt độ thấp.
  Duy trì nhớt ổn định của dần trong quá trình bôi trơn.
  Giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của dầu nhờn trong động cơ.
  Hiệu quả bắt đầu có tác dụng sau khoảng 600-800 km.


 • Đặc tính sản phẩm

 •  
  EAP 130