GEAR EP-DB  SAE 85W-140

GEAR EP-DB SAE 85W-140

Là loại dầu bánh răng chịu tải trọng cao, sử dụng cho các trục truyền động răng lồi, có ứng suất cao, cũng như các bánh răng côn và bánh...