PHỤ GIA TĂNG CHỈ SỐ ỐC TAN - EAP 210  OKTAN BOOSTER

PHỤ GIA TĂNG CHỈ SỐ ỐC TAN - EAP 210 OKTAN BOOSTER

Là sản phẩm giúp tăng và ổn định chỉ số octane cho xăng lên đến 5 RON. Ngoài ra giúp giảm tiếng ồn và gõ trong động cơ, giúp động cơ hoạt động êm...